イメージ1

ĐẶT CÂU HỎI

ĐẶT CÂU HỎI

  Bắt buộcHọ và Tên
  Bất kìHọ và Tên Katakana
  Bất kìMối quan hệ với người có nguyện vọng đăng ký học
  Bất kìmã bưu điện -
  Bất kìTỉnh thành phố
  Bất kìHuyện phường
  Bất kìThôn xã số nhà
  Bất kìSố điện thoại của bạn
  Bắt buộcđịa chỉ thư điện tử
  Người có nguyện vọng đăng ký học
  Bắt buộcHọ và Tên
  Bất kìHọ và Tên Katakana
  Bắt buộctuổi tác
  Bắt buộcđịa chỉ thư điện tử
  Bắt buộcLoại thị thực
  Bắt buộcNội dung yêu cầu

  PHIẾU KHẢO SÁT

  Làm thế nào bạn biết đến trường của chúng tôi?

  Vui lòng điền tên trường để giới thiệu trường Nhật ngữ, tên cơ sở giới thiệu cơ quan du học và tên nếu người giới thiệu là sinh viên đã tốt nghiệp / đang học.

  Thông tin cá nhân bạn gửi cho chúng tôi sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc liên hệ với khách hàng.
  Hãy nhớ đọc và đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi gửi.
  Thông tin bạn nhập sẽ được mã hóa và gửi đi (màn hình xác nhận sẽ không hiển thị trừ khi thực hiện kiểm tra bên dưới).

  Tôi đồng ý với chính sách bảo mật

  TRUY CẬPAccess

  Google Map