image
Trường Nhật Ngữ GOTO

Kyushu Sogo Gakuin
Khai trương vào tháng 4 năm 2020
Trường Thông báo Bộ Tư pháp

CHÂN THÀNH
Sincerity
Để có cuộc sống hạnh phúc hãy biết cảm thông với lòng nhân ái
LỄ ĐỘ
Courtesy
Tôn trọng giúp đỡ người khác thể hiện qua hành động thái độ
TỰ LẬP
Independence
Nỗ lực trau dồi kiến thức trở thành người giúp ích cho xã hội

Để ýNews & Topics

Hướng dẫnGuidance

truy cậpAccess

Google Map