イメージ1

SƠ LƯỢC VỀ TIẾT HỌC

LỘ TRÌNH GIẢNG DẠY

<Sơ đồ mô hình chương trình giảng dạy>

Tại thời điểm tốt nghiệp ・ ・ ・ N2 trở lên Năng Lực Nhật Ngữ Mục Tiêu Trình Độ (JLPT) Kỳ thi du học
Hướng dẫn (EJU)
năm thứ 2 Tháng 3 Thượng cấp N1 Học Thi EJU (khoa xã hội/ khoa tự nhiên)・Hỗ trợ học lên
Tháng 12
Tháng 10
Tháng 9 Trung cấp II N1
~N2
Tháng 7
Tháng 4
Năm thứ nhất Tháng 3 Trung cấp I N2
Tháng 12
Tháng 10
Tháng 9 Sơ trung cấp N3 Tư vấn nguyện vọng học lên, trao đổi từng cá nhân
Tháng 7
Tháng 4
Tại thời điểm nhập học ・ ・ ・ N4 trở lên

CÁC SỰ KIỆN DỰ ĐỊNH TRONG NĂM

Tháng 4Lễ nhập học, dã ngoại chào đón tân sinh viên, khám sức khỏe
Tháng 5Tập huấn phòng chống thiên tai, tiết học an toàn giao thông
Tháng 6Thi EJU
Tháng 7Thi năng lực nhật ngữ, dã ngoại ngoài trời
Tháng 8Nghỉ hè
Tháng 9Thi cuối kỳ, nghỉ thu
Tháng 10Dã ngoại ngoài trời
Tháng 11Thi EJU
Tháng 12Thi năng lực nhật ngữ, nghỉ đông
Tháng 1Viếng đền thần đầu năm
Tháng 2Thi cuối kỳ, dã ngoại chia tay
Tháng 3Đại hội hùng biện tiếng nhật, lễ tốt nghiệp, nghỉ xuân

SƠ LƯỢC VỀ TIẾT HỌC

THỜI GIAN BIỂU

【LỚP SÁNG】
Thông báo 8:50~8:55
Tiết 1 8:55~9:40
Tiết 2 9:40~10:25
Giải lao 10:25~10:35
Tiết 3 10:35~11:20
Tiết 4 11:20~12:05
Giải lao 12:05~12:15
Tiết 5 12:15~13:00
※Tiết 5:Luyện thi EJU
【LỚP CHIỀU】
Thông báo 13:30~13:35
Tiết 1 13:35~14:20
Tiết 2 14:20~15:05
Giải lao 15:05~15:15
Tiết 3 15:15~16:00
Tiết 4 16:00~16:45
Giải lao 16:45~16:55
Tiết 5 16:55~17:40
※Tiết 5:Luyện thi EJU
Lớp học được phân chia theo trình độ, nhắm tới mục tiêu học lên các trường đại học, trường đào tạo nghề.
Tìm hiểu văn hóa nhật bản thông qua các hoạt động, sự kiện diễn ra quanh năm như giao lưu với người dân địa phương
Tiết học
Tiết học
Tiết học2
Ngày ngưu lang chức nữ
Ngày ngưu lang chức nữ
Buổi giao lưu với trường tiểu học ở địa phương
Buổi giao lưu với trường tiểu học ở địa phương
Dã ngoại ngoài trời
Dã ngoại ngoài trời
Dã ngoại ngoài trời

MỘT VÀI SỰ KIỆN KHÁC

Lễ nhập học
Lễ nhập học
Dã ngoại chào đón tân sinh viên
Dã ngoại chào đón tân sinh viên
Hoạt động tình nguyện
Hoạt động tình nguyện
Tập huấn tránh nạn・phòng cháy chữa cháy
Tập huấn tránh nạn・phòng cháy chữa cháy
Lễ hội mùa hè
Lễ hội mùa hè
Lễ hội mùa hè2

TRUY CẬPAccess

Google Map